นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Homi Food ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ดิจิทัล เอบี จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจการแพลตฟอร์มการให้บริการสั่งอาหารและส่งอาหาร รวมถึง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การอบรม และชุมชนคนรักการทำอาหารโฮมเมด เรายึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากท่านที่ใช้บริการของ Homi Food เข้าใจดีว่าท่านต้องการความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริการของเรามีดังนี้
• แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ และอุปกรณ์ของ Homi Food
• ผลิตภัณฑ์ที่ผสานรวมกับแอพพลิเคชันและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เช่น โฆษณาและ แผนที่ (Maps) ที่ฝังอยู่
ดังนั้น Homi Food จึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของ Homi Food ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Homi Food ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย


1. นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร
นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
Homi Food อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียน: ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียนไว้กับ Homi Food ในการติดต่อสอบถาม สร้างบัญชีผู้ใช้งาน สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ ให้ข้อเสนอแนะ หรือ คำติชมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ Homi Food จัดขึ้น ซึ่งรวมถึงทางโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวที่ท่านลงทะเบียนอาจหมายถึง ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่อีเมล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน รูปภาพ เป็นต้น เราอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่ท่านได้แสดงความสนใจ

2.2 ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย: กรณีที่ท่านติดต่อเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอาจครอบคลุมถึงข้อมูลโปรไฟล์ของท่านจากโซเชียลมีเดียที่ท่านใช้และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อาทิ รูปโปรไฟล์ ที่อยู่อีเมล รายชื่อเพื่อน ฯลฯ เมื่อท่านติดต่อหรือเข้าร่วมกับเราผ่านทางโซเชียลมีเดีย ท่านอนุญาตให้เราเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนี้ได้ตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2.3 ข้อมูลจากการใช้งานของท่าน: เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลจากการใช้งานของท่าน อาทิ รหัสของเครื่อง ที่อยู่ IP รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการโต้ตอบของแอพพลิเคชัน เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์กับบริการของเรา รายงานข้อขัดข้อง กิจกรรมของระบบ ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL ผู้อ้างอิงของคำขอของท่าน ตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลบราวเซอร์ ภาษาที่เลือกใช้ วันเวลาและระยะเวลาที่เข้าใช้งาน ข้อมูลการซื้อสินค้า ความชื่นชอบและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ของท่าน ได้แก่ งานอดิเรก กีฬาที่ชื่นชอบ เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อปรับปรุงและนำเสนอเว็บไซต์และข่าวสารต่างๆ ของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน (ยกเว้นท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารจากเรา) ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานทุกคน ไม่ว่าจะมีบัญชีผู้ใช้หรือมีการกรอกข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ Homi Food อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ในกรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลที่มาจากแหล่งการค้าอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ และ ตัวแทนจัดหาข้อมูลรวมถึงข้อมูลจากบุคคลอื่นใด

 

3. การใช้ข้อมูลของท่าน
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ปัจจุบันจากหลายเหตุผล วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง;
3.1 เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับข้อมูล
3.2 เพื่อตอบข้อเสนอแนะและข้อขัดข้องของท่าน
3.3 เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย
3.4 เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการ รวมถึงการประเมินสถิติการเข้าเว็บไซต์ เช่น เวลาในการเยี่ยมชม ไม่ว่าท่านจะเคยเยี่ยมชมมาก่อนหรือไม่
3.5 เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น และปรับเว็บไซต์และสินค้าให้เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของท่าน
3.6 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราตามข้อมูลและผลสำรวจทางการตลาด

4. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลของท่าน
Homi Food เก็บข้อมูลของท่านด้วยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เราจะเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นและจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวหากบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เว้นแต่เราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย อีกทั้งกรณีที่บัญชีของท่านไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เลย ทาง Homi Food จะดำเนินการลบบัญชีดังกล่าวทิ้งหลังจากระยะเวลาดังกล่าวได้ล่วงเลยไปแล้ว 3 ปี นับแต่วันที่มีความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด

 

5. การถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้น่วยงานต่างๆ
โดยปกติ Homi Food จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม Homi Food อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศดังต่อไปนี้
5.1 ตัวแทนสื่อโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมการขายที่ช่วยเราเพิ่มและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย โดยจะเป็นบริษัทในเครือ Homi Food และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ
5.2 บุคคลภายนอกที่มีหน้าที่ส่งสินค้าหรือให้บริการท่าน เช่น การจัดส่งสินค้าหรือพัสดุตามที่ท่านสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ใดๆ
5.3 บุคคลภายนอกที่เราได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน
5.4 ผู้ใช้บังคับกฎหมาย หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล
5.5 ผู้วิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google

 

6. วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
Homi Food รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย
6.1 จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
6.2 จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
6.3 จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไปหากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดย Homi Food กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
6.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน Homi Food แก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่ Homi Food ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
6.5 เทคโนโลยีเสริมสำหรับการรักษาความปลอดภัย นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เรายังใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน Homi Food ได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม


7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
Homi Food สงวนสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา หากเกิดกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์พร้อมวันที่กำกับไว้บนเว็บไซต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล Homi Food จะอีเมลไปแจ้งท่านโดยเร็วเพื่อขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ด้วยเช่นกัน

 

8. สิทธิของท่าน
สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่ดีคทลอนกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ โดยสิทธิของท่านมีดังต่อไปนี้
8.1 สิทธิขอถอนความยินยอม :หากท่านได้ให้ความยินยอมให้ Homi Food เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ Homi Food เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านจากการใช้บริการต่างๆ เช่น ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่านอันสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม
8.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล :ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Homi Food และขอให้ Homi Food ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ Homi Food เปิดเผยว่า Homi Food ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร ซึ่ง Homi Food จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ท่านอย่างไม่ชักช้าภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอจากท่าน
8.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล :ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ Homi Food ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ Homi Food ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Homi Food ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ Homi Food ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่Homi Foodจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Homi Foodได้ตามความประสงค์ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับHomi Food หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Homi Food หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด
8.4 สิทธิขอคัดค้าน :ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Homi Food หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากท่านยื่นคัดค้าน Homi Food จะยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่ Homi Food สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี
นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติได้อีกด้วย
8.5 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล :ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่า Homi Foodหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
8.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล :ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ Homi Foodอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ Homi Foodหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้ Homi Foodระงับการใช้แทน
8.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล :ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
8.8 สิทธิร้องเรียน :ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ Homi Foodอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หาก Homi Foodปฏิเสธ คำขอข้างต้น Homi Foodจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย


9.Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการแก่ท่าน
Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการ ทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ Homi Food มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ ต่างกันไป โดย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต่อไปนี้
9.1 Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการ ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
9.2 Other Cookies: หมายรวมถึงคุกกี้ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้ บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อ การนำเสนอข้อมูล ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ หรือ คุกกี้ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของ เว็บไซต์ และคุกกี้ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึง ลักษณะการใช้เว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับคุกกี้ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ทาง Homi Food มีความจำเป็นในการใช้คุกกี้ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หาก Homi Food ไม่ใช้คุกกี้ประเภทดังกล่าว Homi Food ย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านผู้ใช้บริการได้ และในส่วนของคุกกี้ ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่านในการอนุญาตให้ Homi Food ใช้คุกกี้ดังกล่าว Homi Food จะใช้คุกกี้ ดังกล่าวทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์ เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทคุกกี้
ทั้งนี้แม้ว่า การใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่ ท่านผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วน

 

10. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ Homi Food ผ่านช่องทางดังนี้


รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: บริษัท ดิจิทัล เอบี จำกัด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 88/8 ม.เนอวานา ดีฟายน์ ศรีนครินทร์ ซ.กรุงเทพกรีฑา 37 แขวงทับช้าง เขตทับช้าง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร: 0868878817
อีเมล: jay.digitalabgroup@gmail.com